Aansprakelijkheid House of VR

VRIJWARINGSVERKLARING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen hebben genomen, is het niet mogelijk om de veiligheid van u en de onder uw verantwoording aanwezige minderjarige deelnemers te garanderen. Free Roam VR is een simulatie activiteit met behulp Virtual Reality technologieën met een verhoogd risico. Spelers kunnen zich verwonden wanneer zij struikelen, tegen elkaar of andere obstakels aanlopen. Zelfs ernstigere verwondingen kunnen wij niet uitsluiten.

Wij willen u hiervan bewust maken. Met het ondertekenen van deze verklaring maakt u duidelijk dat u zich hiervan bewust bent en dat u de hierna opgesomde voorwaarden begrijpt, accepteert en ermee instemt.

Ik verklaar hierbij dat ik als klant, en de onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s) waarvoor ik teken, op de hoogte ben, begrijp en akkoord ga met de onderstaande voorwaarden; 

 1. ACCEPTATIE VOORWAARDEN
  • Ik begrijp dat als ik een VR ervaring koop voor de activiteiten van de House of VR, ik akkoord ga met de voorwaarden.
  • Ik begrijp dat als ik een VR ervaring koop namens een andere persoon, dat ik en de andere persoon beiden akkoord gaan met de voorwaarden.
 1. ACCEPTATIE RISICO’S
  • Ik begrijp dat deelname aan de activiteiten van de House of VR, net als andere fysieke (sport)activiteiten, inspannend, zwaar, intensief en onbekend zijn en het risico van letsel met zich mee brengt.
  • Ik ben op de hoogte, begrijp en accepteer alle risico’s, zowel bekende als onbekende, met betrekking tot het gebruiken en mogen deelnemen aan de activiteiten van House of VR voor mijzelf en alle onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s) waarvoor ik teken.
 1. VERKLARING VAN GOEDE GEZONDHEID
  • Ik verklaar dat ik fysiek fit ben en niet bekend ben met bestaande medische condities zoals hart- of longproblemen, epilepsie, hoge bloeddruk, ernstig hoorverlies en andere medische condities.
  • Ik verklaar dat ik niet recent een operatie heb ondergaan en ik geen voorgeschiedenis heb van problemen met mijn bewegingsvermogen.
  • Ik verklaar dat ik niet zwanger ben.
  • Ik begrijp dat de House of VR geen medisch advies kan geven en ik zal in geval van twijfel professioneel medisch advies vragen.
  • Ik geef toestemming voor het verlenen van dringende medische behandeling en accepteer ik de financiële verantwoordelijkheid voor een dergelijke behandeling, inclusief de administratie van medische noodhulp en ambulancevervoer.
 1. AANSPRAKELIJKHEID DEELNEMERS
  • Ik accepteer dat ik aansprakelijk ben voor de door mij ontstane schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) de House of VR en derden.
  • Ik accepteer dat de kosten op mij worden verhaald indien ik door ongeoorloofd gedrag schade heb toegebracht aan VR materialen (Rugzak PC, VR bril, geweer/controller etc.) en de faciliteiten van de House of VR.
  • Ik begrijp dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen bezittingen tijdens mijn bezoek aan de House of VR en accepteer dat House of VR niet aansprakelijk is voor verlies of schade aan mijn eigendommen (hoe dan ook veroorzaakt) tijdens mijn bezoek aan de House of VR
 1. DEELNAME
  • Ik begrijp dat ik niet onder invloed mag zijn van medicijnen, drugs of alcohol. En accepteer dat het niet naleven hiervan ertoe kan leiden dat House of VR. mij de deelname aan de VR activiteiten weigert.
  • Ik stem ermee in dat ik mij aan de regels en procedures van House of VR houd en alle aanwijzingen van de House of VR opvolg.
 1. DEELNAME MINDERJARIGEN
  • Ik verklaar dat ikzelf meerderjarig ben en dat de onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s), voor wie ik bevoegd ben om deze verklaring mede te onderteken, geen gezondheidsproblemen en/of beperkingen hebben die hen verhinderen deel te nemen aan de activiteiten van de House of VR
  • Ik begrijp dat deelnemers van 15 jaar of jonger moeten worden vergezeld door een ouder of voogd
  • Ik beloof dat ik ten allen tijden toezicht houd op de onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s) en in samenwerking met House of VR zal optreden indien de omstandigheid daarom vraagt.

Ik aanvaard alle risico’s die verbonden zijn aan de deelname aan de activiteiten van de House of VR en ik vrijwaar uitdrukkelijk de House of VR  en aan haar gelieerde derden, waaronder; ondernemingen, instructeurs, leidinggevenden, managers vertegenwoordigers, werknemers alsmede de eigenaar van het onroerend goed waarin de activiteiten van de House of VR  plaatsvinden, fabrikanten en installateurs van de bij het House of VR en bijbehorende andere activiteiten gebruikte apparatuur van alle; aansprakelijkheden, aanspraken, eisen of andere gedingen die mochten voortvloeien uit (blijvend) letsel of overlijden of aan enige aan mijn eigendom toegebrachte schade of verlies tijdens de deelname aan enige onderdeel van de activiteiten van de House of VR of bijbehorende andere activiteiten voor mijzelf of voor de onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s) waar ik voor teken.

RESERVEER DIRECT

Durf jij het aan?